Sakrament Komunii Świętej

Okres młodego dzieciństwa to okres radości oraz gromadzenia nauk wiążących się z funkcjonowaniem w społeczeństwie oraz budowanie szacunku wobec zasad społecznych. Jako kolejny nadchodzi czas, w jakim młody człowiek musi zacząć przejmować konsekwencji za własne postępowania. Czas przejścia z młodego dzieciństwa w wiek dojrzewania oraz powolnego ponoszenia konsekwencji własnego postępowania wyznacza komunia. Kiedy dziecko zyska wiedzę z zakresu dobra i zła oraz będzie umiało przestrzegać podstawowych zasad moralnych, ma możliwość dostąpienia wyróżnienia, jakim jest pierwsza komunia. W prawie religijnym jest to bardzo ważny moment, nadający przywileje i obowiązki względem wspólnoty kościoła. Sama uroczystość symbolizuje wejście w nowy rozdział rozwoju. Dodatki komunijne będąc elementem stroju wykonanego na tą uroczystość, symbolizują czystość i prawość oraz mają na celu zachęcenie dziecka do utrzymania tego statusu. Tak jak chrzest jest przyjęciem nowego członka kościoła, tak komunia ma na celu uznanie pierwszych praw i powinności. Na chrzest zaprasza się krewnych aby wspomagać rodziców, w trakcie komunii ma ona zapewnić o zapewnianym wsparciu młodego człowieka. Do chrztu dziecko jest zaniesione przez rodziców, podczas gdy chce przystąpić do komunii powinien samemu spełnić wiele wymagań. Szatki do chrztu zastępują bardziej reprezentacyjne oraz akcentujące dorastanie szaty.

Reklamy