Czas przemyśleń

Założeniem, jaki ma mieć Rok wiary, obchodzony przez wspólnotę kościoła, ma stanowić stworzenie warunków do autentycznego oraz odnowionego poczucia wiary, wykorzystanie udziału misyjnego na potrzeby nowej nauki. Musi także ukazać jednoczące zobowiązanie do ponownego zrozumienia i nauk kluczowych zasad wiary, jakie znajdują się w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Katechizm powinien stanowić też autentycznym narzędziem umacniania w wierze, szczególnie dla ludzi, którzy dbają o wychowanie wiernych.

Do kluczowych czynności liturgicznych są zaliczane: ofiarowanie darów, modlitwa, oczyszczenia oraz ablucje, jak również pozostałe formy oddawania hołdu bogom i świętym. Liturgia chrześcijańska ma za zadanie szerzyć historię zbawienia, poświęcenia i zmartwychwstanie Chrystusa, oraz rozwijać wspólnotę wierzących. Liturgia liturgia jest realizowana poprzez całe grono wiernych, aczkolwiek najważniejsze funkcje są przeważnie przewidziane dla osób specjalnie wybranych.

Przed wielkimi uroczystościami kościelnymi osoby duchowne zapraszają na katechezy poświęcone teologii oraz liturgii (rok liturgiczny) danego święta. Każda uroczystość związane jest z ważną tajemnicą wiary, związek pomiędzy wiarą, życiem codziennym a liturgią. Mocne przeżycie liturgii jest oparte na połączeniu swojego życia z głoszoną wiarą.

Reklamy